Điều khoản và Điều kiện  
  Trang này bao gồm giải thích thông tin và quyền lợi của Quý khách khi truy cập và sử dụng website của chúng tôi.

Điều khoản và điều kiện liên quan đến cung cấp các trò chơi và chương trình khuyến mãi trên website này được xem như tài liệu tham khảo. Quý khách vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều lệ dưới đây trước khi bắt đầu tham gia đặt cược.

1.Định nghĩa

1.1.Các quy định sau đây áp dụng đối với người sử dụng, tư vấn và tham gia vào bất kỳ điều khoản và điều kiện của "chơi tiền thật", dịch vụ này do công ty cung cấp hoặc gọi chung là "công ty chúng tôi", "chúng tôi" xem như là loại dịch vụ yêu cầu, những quy định này kết hợp với "quy tắc cá cược", "chính sách riêng tư" và bất cứ điều khoản và điều kiện khác liên quan đến sử dụng dịch vụ và trang web (S) và bao gồm thông tin trong đó (gọi chung là "Điều khoản và Điều kiện").

1.2 Trò chơi là sự kết nối trò chơi trực tuyến của hệ thống và/hoặc của trang web cung cấp; mục đích bao gồm các điều khoản và điều kiện của "cá cược" hoặc "cược(S)", nhưng không giới hạn thông qua trang web và/hoặc tất cả các tiến hành đặt cược của dịch vụ cá cược, trò chơi và các loại cá cược;

"Thiết bị"

là các trang thiết bị truy cập, bao gồm các thiết bị như máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị kĩ thuật số cầm tay, điện thoại PDA... được sử dụng để truy cập Website và tham gia Dịch vụ.

"Phần mềm"

là bất cứ chương trình máy tính, file dữ liệu hoặc các nội dung nào cần được cài đặt trên Thiết bị của Quý Khách để có thể sử dụng, truy cập và tham gia Dịch vụ nhằm mục đích sử dụng, truy cập, và tham gia vào các dịch vụ kể trên tại Website thông qua Thiết bị của Quý Khách.

"Thông tin"

là các thông tin cung cấp tại Website bao kết quả, thống kê, dữ liệu thể thao, tỉ lệ cược và thông tin cược..

"Cá cược thể thao"

bao gồm các trò chơi về "Casino" hoặc, "Poker" và tất cả các dịch vụ, hoạt động cá cược trực tuyến.

"Dịch vụ"

là phần mềm và Games.

2. Việc sử dụng các trang web

2.1 Quý khách có thể chơi trò chơi để thắng tiền, nếu Quý khách là :
a. 18 tuổi trở lên;
b. Quý khách đã đủ tuổi trên pháp luật Quý khách có quyền ở bất cứ nước nào cũng có thể kết nối với trang web chơi trò chơi của chúng tôi.
2.2 Nếu Quý khách không có quyền, chúng tôi bảo lưu quyền lợi sau đây:
i. Ngăn cản Quý khách tham gia trò chơi và hủy bỏ tài khoản của Quý khách.
ii. Thông báo cho các bộ phận liên quan biết.
2.3 Người chơi trong quá trình đăng ký"chính tôi xác nhận tôi đủ 18 tuổi, tôi đã đọc và chấp nhận điều khoản và điều kiện của công ty" và bấm vào nút "lưu lại và tiếp tục", có nghĩa là người chơi xác nhận và đồng ý:
i. Người chơi đã đọc, hoàn toàn hiểu rõ và đồng ý điều khoản này;
ii. Điều khoản này cấu thành giữa người chơi và chúng tôi liên quan dịch vụ cá cược với sự ràng buộc pháp luật vốn có của hiệp định ("Sử dụng hiệp định").

3. Sửa đổi và Bổ sung

Quý Khách hoàn toàn hiểu và chấp nhận theo các quy định của Thoả thuận này khi các quy định được sửa đổi và/hoặc bổ sung bởi QQ8788 về sau QQ8788 có quyền sửa đổi Thoả thuận hoặc bất kỳ phần nào trong Thỏa thuận vào bất cứ lúc nào. Khi sửa đổi và/hoặc bổ sung, QQ8788 sẽ đăng tải thông báo tại Website. Quý Khách có trách nhiệm xem xét và kiểm tra thường xuyên các Điều khoản và điều kiện, Chính sách bảo mật để bảo đảm Quý Khách đồng ý với các nội dung đã nêu và nếu Quý Khách tiếp tục sử dụng Site đồng nghĩa với việc Quý Khách chấp nhận những điều khoản sửa đổi và/hoặc bổ sung trong Thoả thuận.

Các cược đặt trước thời điểm sửa đổi và/hoặc bổ sung sẽ căn cứ vào Điều khoản và điều kiện trước đó. Các cược đặt sau thời điểm sửa đổi và/hoặc bổ sung sẽ căn cứ vào Điều khoản và điều kiện mới. Nếu như Quý Khách không chấp nhận sự thay đổi, cách duy nhất Quý Khách có thể làm là chấm dứt Thoả thuận.

4. Thông tin và Sở hữu trí tuệ.

4.1. Các thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp hoặc cung cấp cho Quý Khách được tạo ra hoặc dựa trên việc thu thập bởi trang web, các dich vụ và/hoặc thông qua các thiết bị và/hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác bao gồm, nhưng không giới hạn ở các chương trình tiếp thị và tài liệu, kết quả, thống kế, dữ liệu thể thao và các danh sách cuộc đấu, bài viết, hình ảnh, nội dung nghe nhìn.

4.1.2. Như Điều khoản và Điều kiện đã ghi rõ, Quý khách không thể bằng bất cứ cách nào sửa lại, sao chép, sửa đổi, sao lại, lưu trữ, phân phát, trưng bày, thực hiện công khai, bao gồm trong một chương trình cáp, xuất bản, truyền tải, bán, cho thuê, cho phép hoặc để Thông tin đến tay một người khác, một trang web khác, một dịch vụ trực tuyến hay bản tin, hoặc trên bất kỳ phương tiện nào khác và/hoặc không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi, hoặc trong trường hợp tài liệu bên thứ ba mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chủ sở hữu cho phép được quyền sở hữu các tài liệu đó.

5. Điều kiện sử dụng

5.1 Như sử dụng điều kiện của dịch vụ cá cược, người chơi đảm bảo và cam kết, người chơi không được vi phạm bất kỳ pháp luật áp dụng cho người chơi, vi phạm điều khoản và/hoặc bị điều khoản cấm về mục đích sử dụng hoặc kết nối trang web, dịch vụ cược, phần mềm cược và/hoặc thông tin cược. Ngoại trừ các tuyên bố và đảm bảo trong điều khoản (và ngoại trừ các đề nghị và đảm bảo được thiết lập trong điều khoản và điều kiện), người chơi tiến hành đảm bảo và cam kết tại đây, như là điều kiện sử dụng dịch vụ cá cược:

i. Quý khách đại diện cho chính mình và trong khả năng của mình, không thay mặt người khác tiến hành giao dịch.

ii. Quý khách không bị giới hạn bởi luật pháp.

iii. Quý khách không bị chuẩn đoán hoặc bị phân loại là một người người nghiện cờ bạc hoặc đã có 1 tài khoản trước đó bị chấm dứt bởi Nhà cung cấp.

iv. Quý khách phải đủ 18 tuổi trở lên

v. Người chơi hoàn toàn hiểu rõ về nguy cơ tổn thất về tài chính trong quá trình sử dụng dịch vụ cá cược.

vi. Quý khách không đặt tiền gửi có nguồn gốc từ các hoạt động phạm tội hay các hoạt động phi pháp và trái phép khác.

vii. Quý khách không thực hiện các hoạt động tội phạm, phi pháp hoặc trái phép và/hoặc có ý định sử dụng tài khoản của Quí khách mở với chúng tôi có liên quan đến các hoạt động đó và rằng quý khách sẽ không sử dụng hoặc cho phép những người khác sử dụng các dịch vụ và tài khoản cá cược của Quý khách vì bất kỳ một hoạt động phạm tội hoặc phi pháp nào bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền, dưới bất kỳ luật nào áp dụng với Quý khách.

viii. Giữ tên sử dụng, số tài khoản và mã số của Quý khách được an toàn, bảo mật và bảo vệ chống truy cập trái phép hoặc sử dụng và để đảm bảo rằng Quý khách cần thay đổi mật khẩu của Quý khách ngay lập tức hoặc thông báo cho QQ8788 nếu mất tên truy cập, mật khẩu hoặc số tài khoản đã bị xâm nhập trong bất kỳ cách nào. Các Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại trong trường hợp tên người dùng, mật khẩu và số tài khoản đã được tiết lộ cho bên thứ ba.

ix. Quý khách là người duy nhất tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn ra với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên và thông qua trang Web và/hoặc thiết bị dưới tên Quý khách, số tài khoản và mã số của Quý khách, bất kể việc truy cập và sử dụng đó được Quý khách cho phép và biết đến hay không.

x. Không sử dụng Dịch vụ, trang Web, Thiết bị và Phần mềm hay thông tin dưới bất kỳ cách nào gây cản trở hoặc có thể gây cản trở đến việc tiếp cận Dịch vụ và trang Web của những người sử dụng khác, cũng không được làm bất cứ điều gì làm giảm sút hoặc có thể gây giảm sút hoạt động của các Dịch vụ và trang Web.

xi. Không được nài xin hoặc bằng bất cứ cách nào tìm cách lấy thông tin có liên quan đến những người sử dụng khác.

xii. Không được tải lên hoặc phân phát bất kỳ chương trình, tệp tin hoặc dữ liệu nào mà chứa vi-rút, nguy hại hoặc có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Thiết bị, phần mềm, Dịch vụ và Trang Web.

xiii. Việc sử dụng và truy cập vào Dịch vụ và thông tin của quí khách trên và thông qua trang Web và/hoặc thiết bị không phạm pháp và không bị pháp luật cấm đoán, hoặc những quy định bắt buộc áp dụng cho cá nhân quí khách, những người từ đất nước mà quí khách đang truy cập vào trang Web hoặc sử dụng các Thiết bị.

xiv. Không sử dụng bất kỳ thiết bị, người máy, vật hình gián điệp, hay những phương pháp khác (hoặc bất cứ cái gì có bản chất giống như những vật đã đề cập ở trên) để cản trở hoặc cố ý cản trở hoạt động bình thường của các Dịch vụ, Thiết bị, phần mêm, trang Web, thông tin hay bất kỳ giao dịch nào do trang web cung cấp và/hoặc thông qua các thiết bị.

xv. Không gửi hoặc chuyển đến trang Web và/hoặc thiết bị hoặc tới bất kỳ người dùng nào khác những tài liệu phi pháp, có tính chuất quấy rối, lăng mạ, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiếm nhã, khích động, phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo, khiêu dâm; hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể tạo thành hoặc khuyến khích hành vi có thể bị coi là phạm tội, tăng trách nhiệm dân sự, hoặc có thể phạm luật.

xvi. Quý khách không phải là cán bộ, giám đốc, nhân viên, tư vấn, cộng tác viên hay đặc vụ của nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế hay bất kỳ công ty nào có liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế, hoặc là người nhà, người thân với các nhân viên kể trên.

xvii. Quý Khách đồng ý rằng các nhà cung cấp hoặc một công ty xử lý thanh toán trên danh nghĩa của Nhà cung cấp sẽ xử lý tất cả các giao dịch tài khoản tài chính “Bộ xử lý thanh toán”. Quý Khách đồng ý rằng các bộ xử lý thanh toán có quyền từ chối bất kỳ khoản thanh toán, vì vậy bộ xử lý thanh toán có lý do để tin hoặc có bất cứ nghi ngờ rằng Quý Khách có thể tham gia vào hoặc đã tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận, trái pháp luật, hoặc không hợp lệ.

xviii. Quý Khách chấp nhận rằng Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc cung cấp và bảo trì của tất cả các thiết bị, thiết bị máy tính và mạng viễn thông và các dịch vụ truy cập internet mà Quý khách cần phải sử dụng để truy cập các dịch vụ. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ tổn thất gây ra cho Quý Khách về Internet hay bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mà Quý Khách đã tham gia để truy cập vào dịch vụ hoặc vào trang Web.

xix. Quý Khách sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi hoặc thể hiện bất kỳ hành vi nào gây hại đến uy tín của Nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ có liên quan khác.

xx. Quý Khách cần đảm bảo rằng tất cả các chi tiết mà Quý Khách cung cấp hoặc đã đưa ra trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ là chính xác và Quý Khách sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết như vậy nếu có bất kỳ thay đổi.

xxi. Quý Khách đảm bảo rằng không thông đồng hoặc cố gắng để thông đồng, hoặc có ý định tham gia trực tiếp hay gián điệp, trong bất kỳ sự sắp xếp thông đồng với kỳ người chơi khác trong quá trình đặt cược bất kỳ.

xxii. Quý Khách cần đảm bảo rằng các chi tiết thẻ ghi nợ/tín dụng do Quý Khách cung cấp trong quá trình đăng ký và thẻ sử dụng không được báo cáo là bị mất hay đánh cắp.

xxiii. Quý Khách cần đảm bảo rằng Quý Khách trước đây chưa từng tạo 1 tài khoản đã bị đình chỉ hoặc chấm dứt bởi các nhà cung cấp hoặc bởi bất kỳ nhà điều hành trò chơi trực tuyến khác, tính lại bất kỳ khoản tiền qua tài khoản người chơi hoặc duy trì một tài khoản chơi hiện hành.

xxiv. Bằng cách mở tài khoản, Quý Khách không cung cấp bất kỳ thông tin hay báo cáo với nhà cung cấp không đúng sự thật, không chính xác, hoặc gây hiểu nhầm với thông tin cung cấp.

5.2. Nó là một hành vi phạm tội đối với người dưới tuổi hợp pháp để sử dụng các dịch vụ, các trang web, và phần mềm được cung cấp bởi các Nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp không thể xác nhận rằng Quý khách đủ tuổi hợp pháp, Nhà cung cấp sẽ có quyền của mình để đóng tài khoản tham gia của Quý Khách và sẽ có hành động khác nếu xét thấy phù hợp.

6. Đăng ký và Mở tài khoản cá cược với tư cách thành viên

6.1. Để chơi và đặt cược tại Website của chúng tôi, Quý khách phải hoàn thành các thủ tục xin mở tài khoản để tham gia đăng ký làm thành viên theo hướng dẫn Web đã đưa ra.

6.2. Quý khách đại diện và cam đoan rằng tất cả các thông tin quý khách cung cấp khi đăng ký và hoàn tất thủ thục xin làm thành viên là chính xác, chân thực và đầy đủ về mọi khía cạnh bao gồm tên Quý Khách, nguồn quỹ (bao gồm tài khoản ngân hàng và số thẻ tương ứng) và địa chỉ cư trú.

6.3. Chúng tôi sẽ có những biện pháp thỏa đáng và thích hợp để đảm bảo rằng những thông tin cá nhân mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không báo cáo hay tiết lộ những thông tin cá nhân của Quý khách hay các thông tin cá cược của quý khách trừ khi chúng tôi bị buộc phải làm vậy theo quy định của luật hiện hành, lệnh của Tòa án, hoặc các cơ quan thi hành luật, hay các điều kiện và điều khoản. Trách nhiệm của riêng Quý khách là phải giữ bí mật về các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của Quý khách tới các nhà cung cấp dịch vụ dàn xếp thanh toán của chúng tôi và các tổ chức tài chính ở một chừng mực nào đó cần thiết cho việc hoàn tất các thanh toán cho các dịch vụ do trang Web của chúng tôi cung cấp, hoặc nếu buộc phải làm vậy do luật và quy định áp dụng với các trò chơi tương ứng hoặc các cơ quan thi hành luật.

6.4. Trách nhiệm của riêng quý khách là phải đảm bảo rằng luật áp dụng và không ngăn cấm quý khách sử dụng và truy cập vào trang Web và thông tin chứa đưng trên đó, tải về và cài đặt phần mềm và/hoặc sử dụng và tham gia vào các Dịch vụ.

6.5. Chúng tôi yêu cầu có thêm bằng chứng về nhận dạng và độ tuổi của Quý khách để kiểm chứng Đơn xin làm thành viên của quý khách (ví dụ, ảnh nhận dạng hợp lệ và thẻ tín dụng/thẻ nợ). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin chi tiết của quý khách mà quý khách cung cấp ban đầu, quý khách sẽ phải thông báo cho chúng tôi ngay. Để xác nhận tên và địa chỉ của quý khách, không kể những cái khác, xác nhận tên và địa chỉ của quý khách qua đường bưu điện. Nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế có thể, theo ý muốn của quý khách, tiến hành kiểm tra an ninh thêm đối với các thông tin mà quý khách cung cấp. Bằng việc đồng ý với những điều kiện và điều khoản này, quý khách đồng ý cho nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế truy cập, xử lý, sử dụng và lưu lại các kết quả của bất kỳ sự nhận dạng kiểm chứng nào hay các cuộc kiểm tra mà có thể chống lại quý khách.

6.6. Chúng tôi có quyền từ chối Đơn Xin Làm Thành Viên của quý khách mà không cần tham khảo ý kiến của quý khách hay giải thích lý do.

6.7. Để xác minh họ tên và địa chỉ của thành viên, chúng tôi có quyền bảo lưu và thông qua phương thức như hộp thư để xác minh họ tên và địa chỉ của Quý khách. Chúng tôi có thể tự quyết định áp dụng các biện pháp an toàn để xác nhận bất kỳ thông tin của thành viên cung cấp. Thành viên đồng ý điều khoản này cũng xem như đồng ý sự kết nối, sử dụng, xử lý và lưu trữ đối với kết quả sự xác thực hoặc xác minh của thành viên.

7. Đặt cược và Quy trình chấp nhận đặt cược

7.1. Chúng tôi chấp nhận cá cược cho các trò chơi, thể thao và các sự kiện khác được quảng cáo trên trang Web và thông qua các thiết bị tùy từng thời điểm. Tất cả các cược đều phải tuân theo các Quy định Cá Cược Nhà Cái tương ứng áp dụng cho từng sự kiện hoặc từng trò chơi, và tuân theo các Điều kiện và Điều khoản này. Nếu một lỗi lớn xảy ra hay một người chơi không đúng được nêu ra cho bất kỳ sự kiện nào, tất cả các đặt cược cho sự kiện đó sẽ không có hiệu lực. Trong trường hợp xảy ra sự mất hoạt động của hệ thống đánh bạc chúng tôi, Nhà cung cấp có quyền vô hiệu hóa mọi đặt cược.

7.2. Nếu Quý khách không phù hợp được bất kỳ điều kiện và điều khoản nào trong mục các điều kiện và điều khoản này, chúng tôi có quyền, theo ý của riêng chúng tôi, từ chối tất cả, một phần của bất kỳ đặt cược nào mà không cần giải thích lý do.

7.3. Chúng tôi chỉ chấp nhận đặt cược qua mạng internet và/hoặc các thiết bị phù hợp với những điều kiện và điều khoản. Các cược đặt không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác như là: qua bưu điện, thư điện tử, fax hay hình thức khác và ở bất kỳ nơi nào nhận được sẽ không có hiệu lực dù kết quả ra sao.

7.4.Khi chúng tôi phát hiện Quý khách vi phạm điều kiện, điều khoản hoặc tồn tại sự gian lận, xâm nhập bất hợp pháp, tấn công , giả mạo hoặc hành vi hủy hoại quy tắc cược thông thường, có quyền đóng băng hoặc hủy bỏ tài khoản người vi phạm. Tất cả tiền thắng, tiền thưởng và số dư tài khoản nảy sinh từ đó sẽ bị đóng băng và tịch thu. Chúng tôi không cần bất kỳ sự thông báo trước.

7.5. Bất kỳ dạng cá cược không bình thường nào bao gồm cả việc sử dụng gián điệp ảo hay "bots" trên mạng Internet sẽ bị xem là không hợp lệ không cần thông báo trước. Mọi sự cố gắng thử hoặc thực tế sử dụng gián điệp ảo bởi thành viên hoặc sẽ dẫn tới việc tài khoản của họ bị hủy.

7.6. Thành viên nhập tên Đăng nhập, mật khẩu chính xác và trong tài khoản có đủ số dư, thành viên sẽ được đặt cược có hiệu quả. Thành viên tự chịu trách nhiệm đảm bảo độ chính xác của chi tiết đặt cược. Chịu hạn chế quy định của điều khoản, một khi đã đặt cược và chúng tôi đã chấp nhận cược của Quý khách, tức là sự xác nhận cuối cùng của sự đặt cược đó; người cược không được hủy bỏ, thu hồi cược hoặc thay đổi chi tiết cược.

7.7. Quý khách phải có trách nhiệm khi sử dụng nội dung sau đây và chịu trách nhiệm với tất cả hoạt động và giao dịch.
i. Họ tên Quý khách;
ii. Số tài khoản ngân hàng của Quý khách;
iii. Tên đăng nhập và mật khẩu của Quý khách

7.8. Chiểu theo các điều khoản khác ở đây, các cược đặt sẽ được coi là có hiệu lực và được chấp thuận khi tên nhận dạng giao dịch được hiển thị lên màn hình của quý khách và được phản ánh một cách đúng đắn trong tiến trình giao dịch của quý khách.

7.9. Không một vụ cá cược nào được phép sau khi sự kiện bắt đầu và/hoặc khi kết quả của sự kiện được biết ở thời điểm quý khách đặt cược. Nếu bất kỳ sự kiện nào bị đặt nhầm cho đặt cược sau khi sự kiện bắt đầu và/hoặc kết quả của sự kiện được biết, chúng tôi có quyền từ chối hoặc vô hiệu hóa những đặt cược đó mà không cần tham khảo ý kiến của quý khách. Việc chấp nhận bất kỳ đặt cược nào hay bất kỳ phần nào từ đó sẽ là ý muốn của riêng nhà cung cấp dịch vụ. Để tránh nghi ngờ, điều khoản này không cấm các đặt cược trong giờ hoặc nửa hiệp.

7.10. Thời gian bắt đầu sự kiện được quảng cáo trên trang Web chỉ phục vụ cho mục đích thông tin mà thôi. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà đặt cược tình cờ được nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế chấp nhận sau khi một sự kiện hay một trận đấu bắt đầu, nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế có quyền hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa đặt cược đó.

7.11. Nếu địa điểm diễn ra sự kiện thể thao bị thay đổi, tất cả các đặt cược dựa trên địa điểm ban đầu sẽ không có hiệu lực.

7.12. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ những đặt cược nào đồng thời cho một sự kiện từ phía quí khách.

7.13. Về việc đặt cược và những giao dịch có liên quan, quyết định của nhà cung cấp dịch vụ là quyết định cuối cùng và có tính chất quyết định.

7.14. Nhà cung cấp dịch vụ không công nhận các trò chơi bị treo lại, kháng nghị hay các quyết định lật ngược vì mục đích cá cược.

7.15. Người chơi công nhận tất cả tỷ lệ cược, tỷ lệ cược không được thông báo, các cược đặt chỉ có thông qua thời gian cho phép cố định của chúng tôi. Nếu có lỗi hiển nhiên hoặc hệ thống trục trặc dẫn đến tỷ lệ đặt cược, chỉ số hoặc cược chấp không chính xác, thì các phần đặt cược của quý khách vô hiệu. Nếu lỗi hoặc trục trặc được sữa chữa kịp thời, Chúng tôi có quyền tự chủ (nhưng không bắt buộc) sẽ nỗ lực hợp lý quyết định và liên hệ khách hàng cho phép khách hàng đặt cược lại với tỷ lệ, chỉ số và cược chấp chính xác.

8. Chứng chỉ phần mềm

8.1. Bằng cách này quý khách thừa nhận và đồng ý rằng quý khách có thể truy cập phầm mềm từ xa (bằng cách tải về hoặc cách khác) trên trang Web của quý khách thông qua thiết bị là một phần của dịch vụ và là tài sản của nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế và/hoặc của những người cấp phép cho chúng tôi, và quý khách không có bất kỳ quyền hạn gì với phần mềm đó. Quý khách không thể bằng bất cứ cách nào bắt chước, sao chép, sửa đổi, tái sử dụng, lưu trữ, phân phát, trưng bày, thực hiện công khai, phát sóng, đưa vào trong một chương trình cáp, xuất bản, truyền tải, bán, cho thuê, cho phép hoặc để phần mềm đến tay một người khác, hay trên trang Web khác, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng điện tử, hoặc bất kỳ phương tiện thông tin và thiết bị nào khác.

8.2. Nhà cung cấp dịch vụ theo đó cung cấp cho quý khách một giấy phép cá nhân, không dành riêng, không chuyển đổi được và có thể bị hủy bỏ để cài đặt và sử dụng phần mềm trên thiết bị của Quý khách ("giấy phép") miễn là việc cài đặt và sử dụng phải được thực hiện qua một thiết bị mà quí khách là người sử dụng chính.

8.3. Phần mềm được cấp phép và phân phối bởi nhà cung cấp dịch vụ Quốc tế chỉ dành riêng cho mục đích cho phép người sử dụng cuối của phần mềm được truy cập và sử dụng Dịch vụ một cách đầy đủ.

8.4. Quý khách sẽ không, cũng không cho phép các bên thứ ba thay mặt Quý Khách để:

i. Cài đặt hay tải phần mềm về máy chủ của thiết bị nối mạng khác hay có những hành động khác để làm cho phần mềm này có thể tiếp cận được thông qua bất kỳ hình thức nào hay qua bảng điện tử, dịch vụ trực tuyến, quay số từ xa hay qua mạng với bất kỳ người nào khác;

ii. Phân phối, thuê, cho thuê, cấp giấy phép phụ, sao chép, chuyển giao, giao phó hay bằng cách khác làm cho phần mềm và/hoặc giấy phép sử dụng phần mềm có thể tới tay một người khác;

iii. Cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng phần mềm;

iv. Tạo ra hay cung cấp bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không hạn chế thông qua những đối thủ) mà qua đó có thể giúp những người khác sử dụng phần mềm.

v. Biên dịch, đảo lộn máy móc, làm phức tạp gấp đôi, tháo rời, sửa đổi, khám phá, sáng tạo những sản phẩm phát sinh dựa trên toàn bộ hay một phần của Phần mềm và/hoặc mã nguồn của phần mềm.

vi. Sao chép, sửa đổi, biên dịch hay sáng tạo ra bất kỳ một sản phẩm phát sinh nào dựa trên toàn bộ hay một phần về tư liệu của người sử dụng có liên quan đến Phần mềm.

vii. Đi vào, truy cập hoặc cố gắng vào hay truy cập hoặc bỏ qua hệ thống bảo mật QQ8788 hoặc can thiệp vào với bất kỳ cách nào (Nhưng không giới hạn, người máy, và các thiết bị tương tự) với các dịch vụ hoặc các website (s) hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ thay đổi để các phần mềm và/hoặc bất kỳ tính năng cũng như thành phần của chúng.

9. Xử lý giao dịch

9.1. Khi sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, thẻ của người dùng phải giống như tên đăng ký tài khoản. QQ8788 có quyền không giải quyết một giao dịch nào trong trường hợp có sự khác biệt giữa tên của chủ thẻ và tên tài khoản đăng ký tại QQ8788.

9.2. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản tiền Quý khách nợ QQ8788 và/hoặc những người chơi khác (nếu có). Về việc thanh toán của Quý khách, Quý khách phải đồng ý rằng Quý khách sẽ không làm hoặc không tìm cách để làm bất kỳ khiếu nại nào và/hoặc từ chối hay đảo ngược bất kỳ thanh toán nào, Quý khách sẽ bồi hoàn lại cho QQ8788 về những khoản phí khiếu nại, từ chối hay đảo ngược thanh toán cũng như là những tổn thất gặp phải hay những chi phí mà QQ8788 phải chịu từ những việc làm đó. QQ8788 có thể, tùy theo ý muốn của mình, chấm dứt cung cấp dịch vụ hay thanh toán cho một số người sử dụng hay những người sử dụng thanh toán bằng thẻ tín dụng hay thẻ nợ.

9.3. Số tiền thắng cuộc của Quý khách không bao gồm số tiền Quý khách đã cá cược và điều này sẽ được xem xét khi Quý khách đặt cược. Đối với cược xiên đa chuỗi, tiền thưởng lớn nhất của trò chơi sẽ áp dụng ở cấp thấp nhất.

9.4. Tất cả số tiền thắng cược của Quý khách sẽ được tính vào trong tài khoản của Quý khách. QQ8788 sẽ không bằng bất cứ hình thức nào chịu trách nhiệm hay cam đoan với Quý khách về bất kỳ nguồn quỹ/số tiền thắng cược được ghi có trong tài khoản của Quý khách mà bị lỗi, và QQ8788 có quyền vô hiệu hóa bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến những nguồn quỹ đó, dù ở thời điểm đó hay trước cũng vậy. Nếu nguồn quỹ được ghi có vào tài khoản của Quý khách mà bị lỗi, Quý khách phải có trách nhiệm thông báo cho QQ8788 ngay lập tức.

9.5. Trả thuế, chi phí, các khoản phí có thể áp dụng với số tiền thắng cược của Quý khách dưới luật hiện hành là trách nhiệm của riêng Quý khách.

10. Khuyến mại và Thưởng

10.1. Tất cả các chương trình khuyến mại, thưởng hay những đãi ngộ đặc biệt phải tuân theo các Điều kiện và Điều khoản này và bất cứ điều kiện và điều khoản nào dành riêng cho khuyến mại mà QQ8788 có thể đưa ra tùy từng thời điểm có liên quan đến những điều trên. QQ8788 có quyền treo, rút hay sửa đổi việc thưởng hay khuyến mà và/hoặc những điều kiện và điều khoản cụ thể chi phối các hoạt động này vào bất cứ lúc nào.

10.2. Trong trường hợp QQ8788 tin rằng người dùng đã lợi dụng hoặc cố gắng lợi dụng tiền thưởng hay khuyến mãi khác, hoặc có thể được hưởng lợi thông qua lạm dụng. QQ8788 có thể, theo quyết định của mình, ngăn chặn, từ chối, đình chỉ, giữ lại hoặc rút bất kỳ sử dụng từ bất kỳ tiền thưởng hay khuyến mại theo cách đó, nếu xét thấy phù hợp. QQ8788 sẽ hành động với sự công bằng để xác định nếu có lạm dụng thực tế hoặc cố gắng, bao gồm nhưng không giới hạn tới nhiều hơn một lần nhận khuyến mại cho mỗi hộ gia đình, cố gắng để làm xáo trộn quá trình nhập, hoạt động của các chương trình khuyến mãi, hoặc vi phạm các quy tắc cho các chương trình khuyến mãi.

10.3. Việc rút tiền từ tài khoản của Quý khách chỉ có thể thực hiện trong cùng một loại tiền tệ mà Quý khách đã thực hiện gửi trước.

10.4. Xin lưu ý rằng khi Quý khách chuyển tiền thắng cược, tiền thưởng của Quý khách cho sẽ bị xóa khỏi tài khoản Người chơi của Quý khách.

10.5. Tất cả chương trình khuyến mãi chỉ có thể được đăng ký một lần cho mỗi người, mỗi hộ gia đình, gia đình, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số thẻ tín dụng, hoặc môi trường máy tính dùng chung như một thư viện, nơi làm việc, quan hệ anh em, các trường đại học hoặc trường học.

10.6. Ngoại trừ thông báo cụ thể khác không có hai chương trình khuyến mãi có thể được sử dụng kết hợp và chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi và cược đặt phần mềm và Website.

10.7. Chúng tôi bảo lưu quyền hủy tất cả cược được thực hiện bởi cá nhân/nhóm người có liên kết/thông đồng với mục đích gian lận. Bao gồm cá nhân, người thân, tổ chức, nhà cái và những nhân viên của họ. Tiền trong những tài khoản này sẽ bị tịch thu ngay lập tức.

10.8. Lạm dụng chương trình tiền thưởng. Chương trình tiền thưởng chỉ được dành cho những khách hàng cá cược giải trí. Những khách hàng và khách hàng thường xuyên thì được cân nhắc, tùy theo quyết định của QQ8788, việc lạm dụng trong hệ thống tiền thưởng trong bất kỳ trường hợp nào có thể bị thu hồi tiền thưởng và bị xử phạt thêm. Lạm dụng tiền thưởng có thể định nghĩa như là khi việc thanh toán tiền của khách hàng với lý do nạp lại tiền hoặc giới thiệu tài khoản mới mà họ sử dụng cho chính bản thân mình. Những hình phạt có thể theo hình thức là tăng yêu cầu đặt cược hoặc mất hết tất cả đặc quyền của tài khoản vi phạm cũng như các tài khoản liên quan. Chúng tôi có quyền hạn chế điền kiện của các chương trình và tiền thưởng đặc biệt khi cần thiết. Điều này bao gồm việc giới hạn tiền thưởng do gian lận tiền thưởng

11. Miễn trách nhiệm

Quý khách hoàn toàn đồng ý miễn trách nhiệm cho QQ8788, các cổ đông, nhân viên, quan chức, giám đốc, người được cấp phép, nhà phân phối, cộng tác viên, công ty con và các đại lý của chúng tôi về bất kỳ tổn thất, tổn hại hay khiếu kiện (bao gồm phí theo kiện) xảy ra đối với Quý khách do hậu quả của việc Quý khách truy cập trang Web, tải về hay cài đặt phần mềm, cá cược và/hoặc việc sử dụng các dịch vụ, phần mềm và/hoặc thông tin, và/hoặc bởi bất kỳ sự vi phạm nào đối với những điều kiện và điều khoản này và/hoặc các Quy định cá cược Nhà cái.

12. Bồi thường

Thành viên đồng ý, do thành viên kết nối trang web, tải về hoặc cài đặt phầm mềm cá cược, đặt cược và/hoặc dùng phương thức khác sử dụng dịch vụ cược, phần mềm cược và/hoặc thông tin cược, và/hoặc vi phạm điều khoản và/hoặc quy tắc cá cược, còn với chúng tôi, cổ đông , nhân viên, quản lý, giám đốc, bên cho phép, nhà phân phối, chi nhánh liên quan, công ty con và/hoặc đại lý của chúng tôi tạo thành bất kỳ tổn thất, tổn hại hoặc bồi thường(bao gồm phí luật sư hợp lý), thành viên cần phải bồi thưởng toàn bộ.

13. Tuyên bố từ chối và những cảnh báo cụ thể

13.1.Trong mọi trường hợp, do người chơi kết nối, sử dụng hoặc tham gia dịch vụ cá cược, trang web, mà phát sinh bất kỳ tổn hại, bao gồm thiết bị kết nối hoặc dữ liệu lưu trữ chịu bất kỳ sự can thiệp hoặc phá hủy, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm. Ngoài ra, với dịch vụ cá cược, trang web được cung cấp nội dung bởi bên thứ ba, chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo và thanh minh; trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ vi phạm hợp đồng và lỗi của đối tác bên thứ ba.

13.2. Người chơi tham gia trò chơi là tự nguyện, không ràng buộc, và chấp nhận rủi ro. Tham gia trò chơi có nghĩa là quý khách không cho rằng trò chơi này hoặc dịch vụ cá cược có bất kỳ tính mạo phạm, nảy sinh phản cảm, không công bằng hoặc không đứng đắn.

13.3. Trong trường hợp lỗi hệ thống hay lỗi liên lạc có liên quan tới việc ổn định tài khoản hay bất kỳ yếu tố nào khác của Dịch vụ, QQ8788 sẽ không chịu nghĩa vụ gì với Quý khách do những lỗi như vậy gây ra và QQ8788 có quyền vô hiệu hóa tất cả các đặt cược bị ảnh hưởng bởi lỗi đó và có bất kỳ hành đồng nào để sửa chữa lỗi đó.

13.4. Một số điều luật không thể kết luận tính hợp pháp đối với trên mạng và/hoặc cá cược trên mạng; một số khu vực pháp lý đã quy định cá cược trên mạng thuộc hành vi bất hợp pháp. Chúng tôi không khuyến khích bất cứ ai trong tình trạng bất hợp pháp sử dụng và kết nối mạng cá cược, thông tin và dịch vụ cá cược. Thiết lập và cung cấp dịch vụ cược, thông tin và mạng cá cược không cấu thành cho chúng tôi về việc phát ra đề nghị, tuyển mộ hoặc lời mời bất kỳ ai sử dụng hoặc kết nối nội dung trên là hành vi bất hợp pháp khi sử dụng và kết nối trong quốc gia. Người chơi độc lập tuân thủ trách nhiệm của pháp luật quy định được áp dụng, chúng tôi không thực hiện bất cứ sự thanh minh về quy định của pháp luật được áp dụng cho người chơi.

13.5. QQ8788 sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào với bất kỳ tổn hại, tổn thất hay chi phí bao gồm sự gián đoạn và tổn hại gây ra cho tiết bị của Quý khách hay dữ liệu chứa trong đó có liên quan tới việc truy cập, sử dụng hay tham gia vào dịch vụ, trang web, phần mềm và thông tin. QQ8788 hoàn toàn từ bỏ bất kỳ và tất cả những bảo đảm, cam đoan và trách nhiệm có liên quan tới bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, trang web, phần mềm và thông tin, mà có thể do những bên thứ ba cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở QQ8788 dịch vụ băng truyền rộng và dịch vụ viễn thông, và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự vỡ nợ, vi phạm hay không hoạt động của các đối tác bên thứ ba.

13.6. QQ8788, các doanh nghiệp có liên quan, cộng tác viên, quan chức, nhân viên và đại lý của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ trong bất kỳ trường hợp nào đối với bất kỳ tổn hại, tổn thất hay chi phí nào bao gồm nhưng không giới hạn ở những tổn hại trực tiếp,gián tiếp, đặc biệt hay những tổn thất về mặt kinh tế phát sinh từ trong mỗi liên quan tới việc sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ, trang web, phần mềm và thông tin, hay việc tải, cài đặt hoặc sử dụng phần mềm bất kể QQ8788 có khuyến cáo làm như vậy hay không. Trong chừng mực tối đa mà luật pháp quy định, nghĩa vụ của QQ8788 đối với Quý khách, nếu có, về tổn thất hay tổn hại ( dù trên cơ sở hợp đồng, sai lầm cá nhân, nghĩa vụ nghiêm ngặt hay những điều khác) liên quan đến, hay bắt nguồn từ bất kỳ hoặc tất cả các vấn đề, sự kiện hoặc tình huống gắn trực tiếp với bất kỳ đặt cược nào của Quý khách với chúng tôi, sẽ không vượt quá số tiền đặt cược tương ứng của Quý khách.

13.7. Quý khách thừa nhận rằng một phần hay toàn bộ thông tin có thể là tạm thời về mặt bản chất và có thể xem xét, thay đổi và sửa đổi, như đã cung cấp trong các điều kiện và điều khoản này. Do đó Quý khách phải thừa nhận rằng thông tin chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo và không cấu thành một lời khuyên hay xúi giục, không và sẽ không tạo thành cơ sở của bất kỳ sự cam đoan ràng buộc, bảo đảm, bắt buộc hợp đồng hay sự tin cậy từ phía Quý khách ở bất cứ khía cạnh nào.

13.8. Bằng cách này, Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng mọi việc từ bỏ và loại trừ nghĩa vụ trong các điều kiện và điều khoản này tượng trưng cho một sự phân phối công bằng và hợp lý các rủi ro cũng như lợi ích của thỏa thuận giữa Quý khách và QQ8788, đưa tất cả các yếu tố liên quan vào xem xét bao gồm nhưng không hạn chế ở giá trị của việc xem xét mà Quý khách cung cấp cho QQ8788. Quý khách phải đồng ý thêm rằng những sự từ bỏ và giới hạn này sẽ có hiệu lực tốt đa và pháp luật hiện hành cho phép.

13.9. Nếu thiết bị của Quý khách và hệ thống công ty hiển thị kết quả có sai lệch, kết quả trên hệ thống sẽ quyết định kết quả trò chơi. Thành viên hiểu rõ và đồng ý (không vi phạm các lợi ích khác mà Quý khách tận hưởng) những thông tin chúng tôi lưu trữ sẽ dựa trên pháp luật quyết định điều kiện và trường hợp khi Quý khách tham gia trò chơi.

13.10. Cấm chuyển tiền giữa các tài khoản. Theo chính sách và phương thức chống rửa tiền của chúng tôi, QQ8788 không tha thứ hoặc cho phép chuyển tiền giữa các tài khoản khách hàng. Khách hàng bị tìm thấy chuyển tiền (bao gồm bằng cách được gọi trong Poker là " chip bán phá giá") có thể bị chuyển đảo ngược tùy ý và hoàn toàn theo quyết định của chúng tôi. Trong trường hợp đó, theo quyết định của chúng tôi, tài khoản đó sẽ bị đóng và tất cả số dư trong tài khoản (bao gồm cả tiền chuyển vào và tiền thắng cược) có thể sẽ bị hủy bỏ.

13.11."Cược tổ hợp". Một hay một nhóm khách hàng tham gia cược cùng nhau theo bất kỳ kiểu nào (được biết đến như một tổ hợp), để nhận tiền thưởng, tiền thắng cược hoặc tiền thưởng trong quá trình cược, có thể chỉ có một trong tổng số và bất kỳ tài khoản liên quan nào sẽ được thống nhất thành một tài khoản. Một mức phí sẽ được áp dụng và từ chối tiền thưởng cho mỗi tài khoản liên quan tùy theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có quyền tước hiệu lực cho bất kỳ vé cược nào nhằm lừa gạt để hưởng khuyến mãi. Cho dù khách hàng làm một minh hay thông đồng với người chơi khác hoặc khác mục Thể Thao.

14. Chấm dứt, đóng tài khoản hay Ngưng dịch vụ

14.1. Ngoài những quyền khác QQ8788 trong Điều Khoản, QQ8788 còn có quyền theo quyết định của riêng chúng tôi, vô hiệu hóa mọi số tiền thắng cược và tịch thu số dư trong tài khoản cá cược của Quý khách, chấm dứt thỏa thuận và/hoặc ngưng cung cấp dịch vụ/khóa tài khoản nếu QQ8788 có những cơ sở hợp lý để tin rằng hay có bằng chứng của bất kỳ điều nào trong những điều sau:

i. Quý khách có hơn một tài khoản đang hoạt động với QQ8788.

ii. Tên đăng nhập không trùng với tên trên thẻ tín dụng hay thẻ nợ hay những tài khoản thanh toán khác được sử dụng để mua bán và gửi tiền với QQ8788.

iii. Quý khách tham gia vào chương trình khuyến mại của QQ8788 và rút tiền trước khi hoàn thành mọi yêu cầu của chương trình khuyến mại cụ thể đó.

iv. Quý khách cung cấp thông tin đăng ký sai hoặc nhầm lẫn.

v. Quý khách không cung cấp được hay sao nhãng việc cung cấp thông tin nhận dạng theo yêu cầu.

vi. Quý khách không đủ Tuổi Hợp Pháp.

vii. Quý khách truy cập và tham gia vào Dịch vụ từ một nền pháp lý quy định việc tham gia các dịch vụ này là bị pháp luật cấm.

viii. Quý khách thu lại tiền hay gây ra việc thu lại tiền chống lại chúng tôi hay hủy bất kỳ giao dịch nào hay khoản tiền gửi nào Quý khách thực hiện tới tài khoản của Quý khách.

ix. Quý khách đang gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm, phi pháp hay trái phép;

x. Quý khách bị phát hiện gian lận hay cố ý gian lận hoặc đã gian lận với bất kỳ ai đó hoặc một bên nào đó, hoặc nếu QQ8788 kết luận rằng Quý khách đã sử dụng hay sử dụng hệ thống nhân tạo hay các hệ thống khác (bao gồm máy móc, máy tính, phần mềm và những hệ thống máy tự động nào khác) được thiết kế đặc biệt để đánh bại hệ thống hoặc Quý khách bị phát hiện đã thông đồng hay cố tình thông đồng với những người chơi khác nhằm lừa gạt QQ8788 (hoặc các người chơi khác tùy từng trường hợp).

xi. Quý khách cho phép (vô tình hay cố ý) ai đó sử dụng tài khoản của Quý khách;

xii. Quý khách không tuân thủ bất kỳ điều kiện và điều khoản sử dụng nào được thiết lập trong thỏa thuận này;

xiii. Quý khách đã không công khai chính xác vị trí hiện tại của mình tại Philippines, Đài Loan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Singapore, Hong Kong, Pháp, Guadeloupe, Guyana, Martinique và Reunion.

ix. Quý khách vi phạm một trong bất kỳ điều khoản và điều kiện sự dụng trong thỏa thuận.

14.2. Quý khách có thể đóng Tài khoản "Người chơi" của Quý khách tại bất kỳ thời điểm, và trong trường hợp như vậy QQ8788 sẽ yêu cầu xác nhận yêu cầu của Quý khách bằng văn bản (email, fax, thư nhưng không bao gồm chat hoặc tin nhắn SMS) gửi đến các chi tiết liên lạc được liệt kê trên Website của chúng tôi (s) theo thời gian. Việc đóng cửa các tài khoản "Người chơi" của Quý khách sẽ được thực hiện trong vòng 48 giờ và bất kỳ số dư có khả năng thu hồi sẽ phải thực hiện theo Thủ tục rút tiền của chúng tôi. Quý khách cần phải thông báo cụ thể đến QQ8788 dịch vụ Khách hàng và xác nhận cùng một văn bản viết nêu rõ lý do Quý Khách muốn đóng ngay lập tức tài khoản "Người chơi" của mình.

14.3. Nếu Quý khách nghĩ rằng Quý khách cần nghỉ ngơi trong quá trình tham gia cược, xin vui lòng liên hệ với Hỗ trợ QQ8788 ngay lập tức và yêu cầu họ tạm thời đóng Tài khoản "Người chơi" của Quý khách, xác định trong bao lâu Quý khách muốn cho tài khoản của Quý khách sẽ bị đóng tạm thời: 1 tuần; 1 tháng; 6 tháng; hoặc dài hơn theo yêu cầu của Quý khách. Quý khách sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản "Người chơi" của Quý khách, cho số lượng thời gian Quý khách chỉ định.

15. Kết nối với các Website ngoài

15.1. Những trang web(s) có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài, website không được duy trì bởi QQ8788. Đường link liên kết đến những trang web bên ngoài thì không được cung cấp cho sự thuận tiện của Quý Khách, và QQ8788 sẽ không chịu trách nhiệm hoặc sẽ không thực hiện để đảm bảo rằng nội dung của đường link như vậy là chính xác, hiện tại hoặc duy trì.

15.2. QQ8788 thì sẽ không có trách nhiệm hoặc cũng sẽ không chịu trách nhiệm, những điều mà không được cung cấp hoặc xem xét lại, không thay mặt cũng như không chứng nhận hay đảm bảo đối với các nội dung hay thông lệ bảo mật của những trang web bên ngoài, bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được quảng cáo, mua bán hoặc có sẵn trên các trang web bên ngoài.

15.3. QQ8788 sẽ không chịu trách nhiệm trong hợp đồng, những sai lầm, sơ suất, hay nói cách khác là đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc trong bất kỳ cách nào để kết nối với bất kỳ đường link nào Quý Khách sử dụng có liên kết đến những trang web bên ngoài.

15.4. Trừ khi được quy định rõ trách nhiệm của QQ8788 trong trường hợp được coi là có liên quan hoặc liên kết với bất kỳ sự trình bày, quan điểm, dịch vụ hay thương hiệu, logo, phù hiệu hoặc các thiết bị khác xuất hiện có liên quan đến trang web bên ngoài, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được quảng cáo, được bán hoặc bằng cách khác có sẵn trên các trang web bên ngoài, hoặc với các nhà khai thác hoặc chủ sở hữu của trang web bên ngoài hay bất kỳ người nào có thể liên quan tới bất kỳ trang web bên ngoài bằng bất cứ cách nào đó.

16. Kết nối tới trang Web/ Khung trang Web

Quý khách không được kết nối hay tạo ra bất kỳ kết nối sâu hay kết nối trong dòng nào tới bất kỳ phần nào của trang Web, Dịch vụ và khung Thông tin.

17. Bổ sung hay gián đoạn các Trò chơi

Chúng tôi có quyền, không cần phải chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào, theo ý muốn của riêng chúng tôi mà không cần phải báo với Quý khách, bổ sung thêm trò chơi mới hay các chức năng mới cho trang web, hay bắt đầu, chấm dứt, làm gián đoạn, hạn chế việc truy cập vào hay sửa đổi bất kỳ một trò chơi hay chức năng nào ở bất kỳ thời điểm nào.

18.Vi phạm

18.1. QQ8788 có quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp bào chữa theo luật và trong luật công lý về bất kỳ sự vi phạm nào đối với các Điều kiện và Điều khoản này, bao gồm quyền từ chối hay hạn chế việc truy cập Dịch vụ, trang Web và Thông tin cho một người cụ thể nào đó, hoặc ngăn chặn việc truy cập từ một địa chỉ internet cụ thể thay thông qua bất kỳ Thiết bị nào tới các Dịch vụ, trang Web và thông tin,và ở bất kỳ thời điểm nào, và tùy theo ý muốn của chúng tôi mà không cần phải đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

18.2. Quý khách đồng ý miễn trách nhiệm và bồi thường cho chúng tôi, không tổn hại chúng tôi và hợp tác viên, nhân viên và đại lý của tất cả sự đền bù, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, chi phí, bao gồm phí luật pháp và các chi phí khác có thể là do các nguyên nhân sau đây:

Thành viên vi phạm toàn bộ hoặc một phần của thỏa hiệp;
ii. Thành viên vi phạm pháp luật hoặc quyền tham gia bất kỳ của bên thứ ba;
iii. Thành viên hoặc người khác sử dụng dịch vụ và/hoặc trang web truy cập thông tin của Quý khách

19. Điều khoản khác

19.1. Sự thỏa hiệp của phiên bản tiếng anh có giá trị cao nhất trong trường hợp có sự khác biệt của bất kỳ sự thỏa hiệp của phiên bản khác.

19.2 .Thỏa hiệp này cấu thành tất cả sự hiểu biết và thỏa hiệp giữa chúng tôi và Quý khách có liên quan đến dịch vụ và trang web, đồng thời thay thế mọi thỏa hiệp trước, sự hiểu biết hoặc sắp đặt.